2016 - Tóm tắt thông tin Cafe Tự động hóa chiều thứ Bảy 21.5.2016

Tóm tắt thông  tin Cafe Tự động hóa chiều thứ Bảy 21.5.2016
Chiều thứ Bảy   21.5.2016 là lần gặp thứ hai  theo  hình thức câu lạc bộ của các hội viên Tự động hóa VAA-HAuA, bắt đầu lúc 14h30 tại  50 Út Tịch, P4. Q.Tân Bình, bàn việc cụ thể hóa lộ trình thực hiện các “ý tưởng  hay”. Các vấn đề đã thảo luận có thể tóm tắt như sau:

1.Vấn đề hỗ trợ chọn...

Người phụ trách:
STTTên fileNgười tạoNgày tạoGhi chú 
Cập nhật