2016 - Tóm tắt thông tin Cafe Tự động hóa sáng thứ Bảy 11.6.2016

Tóm tắt thông tin Cafe Tự động hóa chiều thứ Bảy 11.6.2016
 Chiều thứ Bảy   11.6.2016 là lần gặp thứ 5 của Cafe Tự Động Hóa bắt đầu lúc 14h00, bàn về   lộ trình chuyển một ý tưởng hay thành một đề án. Các vấn đề đã thảo luận  có thể tóm tắt như sau:
1.Vấn  đề lựa chọn ý tưởng phù hợp khi khởi nghiệp
Mấy phiên cafe trước đã bàn về một số ý tưởng...

Người phụ trách:
STTTên fileNgười tạoNgày tạoGhi chú 
Cập nhật