Đăng ký

Tổ chức, Đơn vị :
 
Công ty :
Họ và tên :
Email :
Mật khẩu :
Điện thoại :
Khu vực :
Địa chỉ :

 

QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN DOANH NGHIỆP

 1. Về thông tin, tư liệu: Hội cơ sở và Hội viên tập thể nhận 05 - 10 cuốn Tạp chí Tự động hóa ngày nay và được gửi biếu một số cuốn Tạp chí Điều khiển & Tự động hóa các số đặc biệt/chuyên đề/phụ bản, tùy theo tính chất nghề nghiệp của HV tổ chức.
 2. Về thương mại: được tham gia các hoạt động hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước do Hội tổ chức, tham gia quảng cáo và bán hàng qua mạng của VAA
 3. Về hoạt động đầu tư phát triển: được đề nghị với Hội cung cấp một số dịch vụ về thực hiện các dự án tự động hóa mà hội viên tổ chức có nhu cầu cụ thể ( bao gồm tư vấn lập dự án ở mức được phê duyệt, tư vấn công nghệ tối ưu, tư vấn tổ chức thực hiện dự án có hiệu quả...)
 4. Về tham gia cung cấp dịch vụ :được tham gia cung cấp và nhận hỗ trợ các hoạt động dịch vụ kỹ thuật tự động hóa khi có nhu cầu ( thông qua các trang website www.clb4u.com, automationforum.vn. Được cung cấp các dịch vụ chuyên gia ( kể cả chuyên gia quốc tế) về các vấn đề mà hội viên tổ chức quan tâm.
 5. Về hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế: được tham gia các hoạt động đối ngoại với các Hội tự động hóa quốc tế có quan hệ với Hội (tham quan công nghệ, mời chuyên gia tự động hóa). Được thu xếp các cuộc gặp gỡ với các đối tác về nghề nghiệp mà hội viên mong muốn thỏa luận.
 6. Về cung ứng và đào tạo nguồn nhân lực: được yêu cầu giới thiệu nguồn nhân lực về tự động hóa mà hội viên có nhu cầu,được cử cán bộ và nhân viên kỹ thuật đi đào tạo ở các nước G7 theo chế độ thực tập sinh, để có các chứng chỉ hành nghề bậc cao.
 7. Được tham gia giới thiệu, bình chọn xếp loại uy tín cho từng hội viên, doanh nghiệp.

QUYỀN LỢI HỘI VIÊN CÁ NHÂN

 1. Được có tên trong danh sách đóng đủ hội phí trên website của Hội;
 2. Được cấp một ‘tài khoản’ riêng cho phép từng HV cá nhân thuộc tổ chức đó truy nhập miễn phí một số trang web có thu phí của website Hội và website có liên quan tới Hội như quiz.clb4u.com, www.clb4u.com, www.automationforum.vn
 3. Hội viên cá nhân được phát miễn phí 01 cuốn tạp chí Tạp chí Tự động hóa ngày nay và các bản tin Newsletter hàng tuần cập nhật tin tức về tự động hóa ở Việt Nam
 4. Miễn hay giảm phí khi tham gia các khóa đào tạo nghề nghiệp về Tự động hóa do Hội tổ chức ( có cấp chứng chỉ hành nghề)
 5. Miễn phí khi tham gia Câu lạc bộ Kỹ sư Tự động hóa của Hội, nhận các thông tin về hướng nghiệp và việc làm.
 6. Được tham gia các dịch vụ kỹ thuật tự động hóa, tham gia làm nghiên cứu sinh để nâng cao trình độ nghề nghiệp.
 7. Được tham gia đi đào tạo ở các nước G20 theo chế độ thực tập sinh chuyên ngành, để có các chứng chỉ hành nghề bậc cao.

 

Lưu ý: Khi hội viên tham gia có trách nhiệm với thông tin của mình trước pháp luật - và chấp thuận các quy định của hệ thống CLB4U ban hành.