15/08/2016 07:47 AM / Cafe tự động hóa

Bản tin Cafe Tự động hóa 13/8

Chủ đề chính thảo luận chiều 13/8 là các giải pháp thu thập thông tin về nhu cầu đổi mới công nghệ của các DN Hiệp hội Nhựa TpHCM (VSPA).  Các DN hội viên VSPA rất đa dạng về nhu cầu hiện đại hóa, nên cần một chương trình khảo sát tối ưu về thời gian và công sức. Những người tham gia thảo luận đã đưa ra nhiều phương án khảo sát nhu cầu DN và sau cùng thống nhất một Bảng khảo sát gồm 36 câu hỏi cho 4 chuyên mục:

  • Nhu cầu tối ưu hóa sử dụng năng lượng (12 vấn đề)
  • Quản trị toàn diện về dây chuyền công nghệ để giảm chi phí ( 6vấn đề)
  • Tối ưu hóa các nguồn lực sản xuất để giảm chi phí (8 vấn đề)
  • Nguồn tài chính thực hiện tối ưu hóa sử dụng năng lượng (10 vấn đề)

Xem chi tiết tại : https://goo.gl/Rhzl1N

Dự kiến trong tuần tới sẽ lấy ý kiến của những người quan tâm để cuối tháng 8 có thể gửi Bảng khảo sát này đến VSPA.
Ngoài việc hoàn thiện bảng khảo sát nhu cầu, cafe chiều 13/8 còn bàn thêm:

  • Các góp ý của Nhà tư vấn Singapore về giảm chi phí đầu vào cho DN ngành Nhựa.
  • Kế hoạch mời Tư vấn Đức sang giúp VSPA.
  • Tìm kiếm và thảo luận với các DN nòng cốt về  nhóm giải pháp hiện đại hóa ngành Nhựa
  • Tìm nguồn nhân lực thực hiện Cổng thông tin điện tử VAA.
  • Giải pháp mở rộng sàn giao dịch công nghệ : trong tháng 8 tuyển 2 người phụ trách 2 sàn nhỏ để thử nghiệm.

Kết thúc cafe 17h30 lúc trời mưa, nên uống bia tại Văn phòng VAA ở 50 Út Tịch, thấy vừa nâng ly vừa duyệt các hạng mục trên Cổng thông tin điện tử cũng là một loại Relax khi nhìn thấy có vài cơ hội tạo nguồn việc.

 

 

CERDA HCM
CLB4U.COM

Người tạo: Nguyễn Văn Học  


Cập nhật
Gửi email
Người nhận
Email

Tài trợ