10/08/2016 10:45 PM / Cafe tự động hóa

Bản tin Cafe Tự động hóa 6/8/2016

Cafe Tự động hóa chiều 6/8 chủ yếu bàn về thực hiện Gói giải pháp giảm chi phí sản xuất cho ngành nhựa. Để thực hiện được bài toán khó này, cần quan tâm các bước:

 

  • Triển khai các hệ thống EMS (energy management system) quản lý điện năng cho doanh nghiệp nhựa trước, kết hợp cung cấp các thiết bị đo đếm, kiểm soát được chi phí năng lượng.
  • Từ các số liệu đo đếm, sẽ phân tích, đánh giá, kết hợp các dữ liệu kiểm toán năng lượng để tìm kiếm giải pháp tối ưu
  • Phối hợp với Trung tâm tiết kiệm năng lượng HCM (thuộc Sở Công Thương)  và các chuyên gia về  quy trình sản xuất trong  hệ thống TPP, tổ chức các buổi trình bày về việc quản lý điện năng, và kiểm toán điện năng
  • Quan tâm đào tạo chuyên gia  bậc cáo về EMS cho các nhà máy để có bộ máy thực hiện tại chỗ
  • Theo số liệu Bộ KHCN thì chi phí năng lượng hợp lý cho ngành nhựa là 7% giá thành sản xuất, nên với các nhà máy có chỉ số chi phí năng lượng dưới 8-9% có thể coi là đã gần cân bằng, cần tập trung quan tâm các nhà máy có chi phí năng lượng trên 10%.
  • Với nhiều nhà máy đã có kinh nghiệm về hệ thống EMS, chúng ta nên hỗ trợ thêm về gói dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp về việc tiết kiệm điện năng, và đào tạo chuyên gia để họ tự  thực hiện
  • Việc tiết kiệm chi phí năng lượng chỉ là một phần nhỏ của Gói giảm chi phí sản xuất , nên VAA cần quan tâm tìm kiếm các giải pháp mang tính đột phá, khi đó mới có thể giúp các DN nhựa  tăng năng lực cạnh tranh. Một trong các hướng nên quan tâm là triển khai sớm các phần mềm quản trị tự động dây chuyền sản xuất (DME) và quản trị tự động các nguồn lực tổng hợp (ERP)

  Tuần tới sẽ thảo luận lộ trình cụ thể với lãnh đạo VSPA để thống nhất nhóm giải pháp giai đoạn 1, sau đó  VAA sẽ bắt đầu hình thành các nhóm khảo sát  sơ bộ các nhà máy với một đề cương được VSPA thông qua.

 

CAFE Tự Động Hóa
CLB4U 

Người tạo: Nguyễn Văn Học  


Cập nhật
Gửi email
Người nhận
Email

Tài trợ