28/07/2016 06:47 AM / Hội thảo, hội nghị

GẶP GỠ VÀ TRAO ĐỔI VỚI LÃNH ĐẠO VÀ CÁC HỘI VIÊN HAuA


Ngày 9/7/2016, tại Văn phòng Hội Tự động hóa TpHCM đã có buổi gặp gỡ giữa đoàn công tác của VAA với lãnh đạo Hội Tự động hóa TpHCM(HAuA) và một số doanh nghiệp hội viên HAuA.


Sau lời giới thiệu của Ts. Lê Phan Hoàng Chiêu- Chủ tịch HAuA, Ts.Nguyễn Quân đã có bài phát biểu về đẩy mạnh hoạt động hội ở địa bàn TpHCM. Xét về quy mô sản xuất và ứng dụng tự động hóa, TpHCM là địa bàn có tầm vóc lớn hơn cả Hà Nội, nên VAA-HAuA cần quan tâm hợp tác để có vị thế thích hợp ở thị trường này. Việc gia nhập TPP mang lại nhiều cơ hội cho Việt Nam, nhưng thách thức cũng không nhỏ, vì thế cần phải kiện toàn bộ máy tổ chức VAA-HAuA để có sức mạnh lớn hơn.  Trong nền kinh tế thị trường vai trò và quyền lực của các hội nghề nghiệp càng ngày càng quan trọng. VAA-HAuA phải cùng nhau nắm bắt cơ hội, trước mắt tập trung vào lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cộng nghệ cao bằng cách hợp tác với các hãng có uy tín về tự động hóa.  Việc xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển sàn giao dịch công nghệ trên mạng Internet cũng cần được ưu tiên cùng với việc đẩy mạnh truyền thông nội bộ.


Các hội viên HAuA đã có một số góp ý về giải pháp tăng tính hấp dẫn của hoạt động hội, chủ yếu nhấn mạnh vai trò thông tin giữa các hội viên, tăng cường khai thác thế mạnh IoT trong tự động hóa và các chương trình mô phỏng, điều khiển hệ thống, đồng thời chú ý đến các dự án lớn của TpHCM như chống ngập, giao thông đô thị...


Sau buổi trao đổi, các hội viên VAA-HAuA tiếp tục thảo luận nhiều vấn đề công tác hội trong bữa ăn trưa. Không khí sôi nổi của cuộc gặp gỡ này đã đưa đến nhiều ý tưởng thú vị và bước đầu đã hình thành một số quan hệ hợp tác thực hiện các đề án mà VAA mới ký kết với các hội bạn.

 


 Gặp gỡ và trao đổi với các hội viên và một số doanh nghiệp HAuA

 

Người tạo: Nguyễn Văn Học  


Cập nhật
Gửi email
Người nhận
Email

Tài trợ