31/08/2016 11:01 PM / Hội thảo, hội nghị

Hội thảo khoa học với chủ đề: Đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất, chế biến gạo khu vực ĐBSCL

Theo thông tin từ Sở Công Thương Cần Thơ và Quĩ đổi mới công nghệ Quốc Gia mà Hội tự động hóa Cần Thơ nhận được thì ngày 8/9/2016 tại KVIP sẽ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất, chế biến gạo khu vực ĐBSCL".

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

07h30 – 08h00

Đón tiếp đại biểu

Ban Tổ chức

08h00 – 08h10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

MC Sở Công thương TP. Cần Thơ

08h10 – 08h30

Phát biểu khai mạc

Ông Phan Hồng Sơn
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Phát biểu đề dẫn

Ông Trương Quang Hoài Nam
Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

08h30 – 09h00

Thực trạng và nhu cầu đổi mới công nghệ trong lĩnh vực sản xuất lúa gạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Ông Lê Văn Bảnh
Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

09h00 – 09h25

Các giải pháp sau thu hoạch để góp phần phát triển bền vững sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long

Ông Phạm Văn Tấn
Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

09h25 – 09h50

Đổi mới công nghệ, sáng tạo, khởi nghiệp trước yêu cầu phát triển bền vững chuỗi giá trị lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long

Ông Trần Hữu Hiệp
Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

09h50 – 10h10

Hoạt động hỗ trợ tài chính nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Ông Phan Hồng Sơn
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

10h10 – 10h25

Nghỉ giải lao

 

10h25 - 10h35

Giới thiệu về vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Ông Nguyễn Minh Toại
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ

10h35 – 11h05

Báo cáo tham luận của doanh nghiệp
- Công ty Cơ khí An Giang
- Doanh nghiệp tư nhân Công Bình
- Công ty TNHH Công nghệ NHONHO

- Ông Nguyễn Chí Thành
- Ông Phan Công Bình, Giám đốc
- Ông Hoàng Bá Nghị, Giám đốc

11h05 – 11h50

Trao đổi và Thảo luận

Đoàn chủ tọa và đại biểu

11h50 – 12h00

Bế mạc Hội thảo

Ông Phan Hồng Sơn
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Ông Trương Quang Hoài Nam
Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

12h00 - 13h45

Ăn trưa

 

Làm việc với các doanh nghiệp

14h00-16h00

Trao đổi thảo luận giữa Quỹ ĐMCNQG với các đơn vị quan tâm và có đề xuất nhiệm vụ với Quỹ

Các đại biểu đăng ký tham dự

Kính mời
CAA

Người tạo: Nguyễn Văn Học  


Cập nhật
Gửi email
Người nhận
Email

Tài trợ