31/08/2016 09:54 PM / Cafe tự động hóa

Tóm tắt Cafe Tự động hóa 27.8


Đề tài ứng dụng năng lượng mặt trời và cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng đón nhận sự quan tâm của nhiều DN thuộc VAA-HAuA, nhưng việc triển khai dự án năng lượng xanh luôn gặp trở ngại tài chính, dù các ưu đãi về chính sách  đã  “ở mức cao nhất”.  Cafe Tự động hóa chiều 27/8 tập trung bàn giải pháp “ mở đường” và đi đến các điểm có “ tầm nhìn chung” :

  1. Nhu cầu của Chủ đầu tư khi đưa một dự án vào hoạt động luôn quan tâm 2 nhóm thông số: kỹ thuật và tài chính. DN nhất thiết phải trình giải pháp tài chính bên cạnh giải pháp kỹ thuật ( nếu không muốn Chủ đầu tư  cất vào tủ lưu trữ).
  2. Giải pháp tài chính hấp dẫn ngoài chuyện giá cả hợp lý còn phải quan tâm đến thu xếp nguồn vốn trung dài hạn với lãi suất hấp dẫn.  VAA cần hỗ trợ các DN về việc này, bằng cách huy động tổng lực các nguồn lực dành cho năng lượng xanh (nguồn Chính phủ, nguồn WB, ADB, nguồn các quốc gia EU...).Việc này cần tổ chức Nhóm tư vấn VAA phối hợp với một Ngân hàng thương mại  ( NHTM) đồng ý tham gia chương trình này.
  3. Để có kế hoạch chi tiết làm việc với NHTM, các DN quan tâm chủ đề này trong tháng 9/2016 gửi cho Nhóm Tư vấn tóm tắt các đề án đã chào hàng về Năng lượng xanh, nhưng gặp trở ngại về giải pháp tài chính. Nhóm Tư vấn sẽ tổng hợp các số liệu, trình lên Chủ tịch VAA gói giải pháp thu xếp tài chính cho các dự án này
  4. VAA sẽ quan tâm hỗ trợ các DN tham gia chương trình này bằng một vài phần mềm quản lý để giảm chi phí, từ đó nâng cao tính hấp dẫn giải pháp tài chính. Trước mắt, mời các thành viên của CAA-HAuA tham gia phát triển chương trình VAA 1 để triển khai cho các DN.
  5.  Trong 2016 sẽ thí điểm khởi động dự án chiếu sáng Thành phố Cần Thơ ( phối hợp với  Hội Tự động hóa Cần Thơ và Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Tp. Cần Thơ). Trong tháng 9/2016 sẽ phải đưa ra gói giải pháp kỹ thuật và tài chính cho dự án này.

 

 

CLB4U.COM

 

Người tạo: Nguyễn Văn Học  


Cập nhật
Gửi email
Người nhận
Email

Tài trợ