Cần hệ thống dây chuyền sản xuất bóng đèn xe máyCông nghiệp

Cần hệ thống dây chuyền sản xuất bóng đèn xe máy (bóng trước, bóng sau, các bóng xi nhan,...) Lắp đặt tại khu vực HCM, Long An
Quý hội viên nào quan tâm và có giải pháp phù hợp liên hệ 097 553 5678. 
 
Cảm ơn


Cập nhật
Gửi email
Người nhận
Email