DANH MỤC VẬT TƯ HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG MỨC BỒN Tự động hóa

STT
            TÊN GỌI - MÃ HIỆU
            ĐƠN VỊ
            SỐ LƯỢNG
        
        
            A
            HỆ THỐNG ĐIỀU    KHIỂN ĐO MỨC BỒN
             
             
        
        
            1
            Thiết bị đo mức    tự động:
            - Sử dụng công nghệ sóng radar kiểu điều chế tần số biến đổi liên tục - ...


Cập nhật
Gửi email
Người nhận
Email