Dự án đèn Led chiếu sáng giao thông Điện gia dụng

Chúng tôi đang có khách hàng cần giải pháp dùng đèn LED chiếu sáng 01 thị xã & 01 huyện. Kính gửi các đơn vị cung cấp LED có giải pháp phù hợp cùng phối hợp triển khai dự án này.

    Khu vực dự án: Phía nam
    Khách hàng chỉ cần giải pháp kỹ thuật , giải pháp tài chính đã có nguồn.

Liên hệ: 097 553 5678 (Mr Học)
 


Cập nhật
Gửi email
Người nhận
Email