Giải pháp TĐH cho nhà máy chế biến nông sản (Bột sắn) Giải pháp TĐH

Hiện tại văn phòng đang có thông tin về một nhà máy chế biến nông sản (Bột sắn) tại Kontum sắp xây dựng (Đang giải phóng mặt bằng). Đơn vị nào có các giải pháp TĐH cho các nhà máy chế biến nông sản hoặc đã có kinh  nghiệm về lĩnh vực này thì gửi thông tin về cho văn phòng hội để triển  khai các bước tiếp theo
 Điện thoại trực tiếp khách hàng, Mr Hải, phụ...


Cập nhật
Gửi email
Người nhận
Email