Nhu cầu cho thuê máy WIEDEMANN CENTRUM 1000 Thiết bị

Một thành viên trong hội tại HCM đang có máy 01 WIEDEMANN CENTRUM 1000 dùng chưa hết công xuất, hội viên nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ văn phòng hội để biết thêm thông tin.
Xem thêm thông tin về máy WIEDEMANN CENTRUM 1000 tại https://youtu.be/NIjFQAqsQBQ 

 
 
Cảm ơn


Cập nhật
Gửi email
Người nhận
Email