Thiết bị đo lưu tốc điện từ hiển thị trực tiếp AEM1-D Sản phẩm

 AEM1-D là máy đo lưu tốc dòng chảy trong sông, suối, kênh và các dòng chảy khác nhau. Dải đo từ 0 – 5m/s. Đầu đo điện từ đo một cách chính xác tốc độ nước ở độ sâu nhỏ nhất 3cm. Bộ hiển thị có dung lượng bộ nhớ 2MB, có khả năng lưu tới 255 khối số liệu kèm thông tin về ngày tháng. So với máy đo lưu tốc cánh quạt thông thường, AEM1-D là thiết bị chắc chắn,...


Cập nhật
Gửi email
Người nhận
Email