HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

MỰC NHẢY CÂU ĐẶC BIỆT

GIÁ BÁN 480.000VNĐ MỘT KG

Chi tiết
CÁ THÁC LÁC NẠO TƯƠI

GIÁ BÁN 240.000VNĐ MỘT KG

Chi tiết
CÁ NỤC MỘT NẮNG

GIÁ BÁN 120.000VNĐ MỘT KG

Chi tiết
CÁ MẮM MẶN

TẠM THỜI HẾT HÀNG

Chi tiết
CÁ CHIM TRẮNG

GIÁ BÁN 180.000VNĐ MỘT KG

Chi tiết
CÁ NỤC TƯƠI

GIÁ BÁN 110.000VNĐ MỘT KG

Chi tiết
CÁ NGỪ TƯƠI

GIÁ BÁN 120.000VNĐ MỘT KG

Chi tiết
CÁ NỤC NƯỚNG

GIÁ BÁN 150.000VNĐ MỘT KG

Chi tiết
CÁ THU NƯỚNG

GIÁ BÁN 250.000VNĐ MỘT KG

Chi tiết
CÁ BỚP ĐẦU

GIÁ SỈ 160.000VNĐ MỘT KG

Chi tiếtDành cho quảng cáo
Kích thước: 300px . 250px

Thể loại
Thông tin

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Chính sách
  • Hướng dẫn kích hoạt
  • Bảng giá
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Blog & News