HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

CÁ THU

GIÁ SỈ 230.000VNĐ MỘT KG

Chi tiết
CÁ NGỪ BÒ

GIÁ SỈ 110.000VNĐ MỘT KG

Chi tiết
CÁ HỐ LỚN

GIÁ SỈ 140.000VNĐ MỘT KG  

Chi tiết
CÁ MẮT LỘ

GIÁ SỈ 100.000VNĐ MỘT KG  

Chi tiết
MỰC ỐNG LỚN

GIÁ SỈ 250.000VNĐ MỘT KG  

Chi tiết
CÁ BỚP NGUYÊN CON

GIÁ SỈ 250.000VNĐ MỘT KG    

Chi tiếtDành cho quảng cáo
Kích thước: 300px . 250px

Thể loại
Thông tin

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Chính sách
  • Hướng dẫn kích hoạt
  • Bảng giá
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Blog & News