CHỢ QUÊ THIỆN NGỌC

HOTLINE: 0706883883

ZALO/TELEGRAM: 0973373379CÁ THÁC LÁC NẠO TƯƠI

GIÁ BÁN 240.000VNĐ MỘT KG

MỰC NHẢY CÂU ĐẶC BIỆT

GIÁ BÁN 480.000VNĐ MỘT KG

CÁ NỤC MỘT NẮNG

GIÁ BÁN 120.000VNĐ MỘT KG

CÁ MẮM MẶN

TẠM THỜI HẾT HÀNG

CÁ CHIM TRẮNG

GIÁ BÁN 180.000VNĐ MỘT KG

CÁ NỤC TƯƠI

GIÁ BÁN 110.000VNĐ MỘT KG

CÁ NGỪ TƯƠI

GIÁ BÁN 120.000VNĐ MỘT KG

CÁ NỤC NƯỚNG

GIÁ BÁN 150.000VNĐ MỘT KG

CÁ THU NƯỚNG

GIÁ BÁN 250.000VNĐ MỘT KG