CHỢ QUÊ THIỆN NGỌC

HOTLINE: 0706883883

ZALO/TELEGRAM: 0973373379CÁ THÁC LÁC NẠO TƯƠI

GIÁ BÁN 240.000VNĐ MỘT KG Chi tiết

MỰC NHẢY CÂU ĐẶC BIỆT

GIÁ BÁN 480.000VNĐ MỘT KG Chi tiết

CÁ NỤC MỘT NẮNG

GIÁ BÁN 120.000VNĐ MỘT KG Chi tiết

CÁ MẮM MẶN

TẠM THỜI HẾT HÀNG Chi tiết

CÁ CHIM TRẮNG

GIÁ BÁN 180.000VNĐ MỘT KG Chi tiết