LIÊN HỆ NHANH 24/7

COMBAT GAMING & AI HPC
Hotline / Code Number: 0907339937
Địa chỉ: 35 Lê Vǎn Phẩm, Khu Phố 10, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

Button 9Đánh giá đối tác

Uy tín: mức độ uy tín khi làm việc của đối tác
You gave a rating of 0 star(s)
10,0  
Chất lượng: về sản phẩm&dịch vụ do đối tác cung cấp
You gave a rating of 0 star(s)
10,0  
Hiệu năng: khả năng đáp ứng đơn hàng khi đặt hàng
You gave a rating of 0 star(s)
10,0  
Chi phí: đánh giá về chi phí/ giá cả so với thị trường
You gave a rating of 0 star(s)
10,0  
Thái độ: phục vụ khách hàng
You gave a rating of 0 star(s)
10,0  
An toàn: thông tin, tài chính khi giao dịch
You gave a rating of 0 star(s)
10,0  
Thời gian: cam kết thực hiện có được đảm bảo
You gave a rating of 0 star(s)
10,0