STT WHITE Tập Đoàn Mỹ Phẩm Cao Cấp
 Chuyên Thực Phẩm Chức Năng bổ sung - Dược Phẩm điều trị - Mỹ Phẩm làm đẹp.
Sản phẩm được cấp phép đạt chuẩn của GMP BYT Việt Nam, HFA Singapore, FDA Hoa Kỳ.