Giới thiệu về CLB4U

Hệ thống quản lý doanh nghiệp

Mùa covid đăng ký tài khoản free tại https://www.clb4u.com/ để sử dụng các chức năng quản trị:
  Quản lý đơn hàng


Quản lý thông tin khách hàngQuản lý thông tin sản phẩm

Quản lý hoạt động thu chiQuản lý kiểm kê và số liệu tồn kho

Kiểm kê hàng hoá tồn kho


Bảng điều khiển


 

Danh mục

Thông tin

Chia sẻ