14/11/2022 12:58  

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG CLB4U

Hệ thống CLB4U xây dựng theo mô hình cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp, dữ liệu được lưu trữ trên server Cloudcủa CLB4U. Dữ liệu của từng đơn vị được phân quyền riêng theo từng tài khoản quản lý riêng, chỉ nhân viên của đơn vị đó mới có thể truy cập. Những dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu sẽ không lưu trữ trên hệ thống, CLB4U cũng không yêu cầu thông tin này trong bất kỳ tình huống nào. 

Thông tin và dữ liệu của doanh nghiệp trên hệ thống CLB4U là thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đó, doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý và tuân thủ theo quy định chung của CLB4U và pháp luật nhà nước hiện hành. 

Các thông tin trợ giúp khác

 

1. VỀ CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG NÀY

Chính sách sử dụng này đưa ra các điều khoản giữa bạn và chúng tôi theo đó bạn có thể truy cập trang web CLB4U hoặc bất kỳ tên miền phụ của chúng tôi ( " trang web " của chúng tôi), cho dù với danh nghĩa là một khách truy cập hoặc người dùng đã đăng ký.

Việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi (và trong trường hợp có liên quan, thừa nhận chính sách này) có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo tất cả các chính sách sử dụng bổ sung thêm cho   Điều Khoản Sử Dụng  của trang web.

Chỉ những người ở độ tuổi trên 18, (hoặc 13 tuổi trở lên và có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ) có thể sử dụng các dịch vụ tương tác trên trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng các dịch vụ bạn bảo đảm với chúng tôi rằng bạn trên 18 tuổi (hoặc 13 và có sự đồng ý thích hợp).

Trang web của chúng tôi được điều hành bởi CLB4U Team ( " Chúng tôi " hoặc " clb4u.com " hoặc CLB4U ). 

2. VIỆC SỬ DỤNG BỊ NGĂN CẤM

Bạn chỉ có thể sử dụng trang web của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp.

Không được sử dụng Trang web của chúng tôi:

 • trong bất kỳ hình thức nào vi phạm pháp luật hoặc quy luật của địa phương, quốc gia hay quốc tế;
 • trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật hoặc gian lận, hoặc có bất cứ hành vi trái pháp luật hoặc lừa đảo hay gian lận;
 • với mục đích làm hại hoặc cố gắng để gây tổn hại cho cá nhân, và đặc biệt, trẻ vị thành niên trong bất kỳ tình huống nào;
 • gửi, cố ý tiếp nhận, đăng lên, tải về, sử dụng hoặc tái sử dụng bất kỳ tài liệu mà không tuân thủ các tiêu chuẩn của chúng tôi dưới đây;
 • để phá vỡ hoặc làm tê liệt các biện pháp an ninh của chúng tôi, hoặc kiểm tra các lỗ hổng hệ thống hoặc mạng lưới của chúng tôi; và/hoặc
 • cố ý truyền tải bất kỳ dữ liệu, và/hoặc để gửi và/hoặc tải lên bất kỳ tài liệu chứa virus, Trojan horses, worm, time-bomb, keystroke logger, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo, hoặc bất kỳ chương trình độc hại khác, hoặc mã máy tính gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính.

Bạn cũng đồng ý:

 • không sản xuất lại, nhân bản, sao chép, hoặc bán lại bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi, trái với quy định trong điều khoản sử dụng của chúng tôi; và/hoặc
 • không truy cập khi chưa được phép, hoặc can thiệp, gây thiệt hại hay huỷ diệt:
  • bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi;
  • bất kỳ thiết bị hoặc hệ thống mạng mà trang web của chúng tôi được lưu trữ;
  • bất kỳ phần mềm được sử dụng trong quá trình cung cấp các trang web của chúng tôi; hoặc
  • bất kỳ thiết bị hoặc mạng lưới hoặc phần mềm thuộc sở hữu hoặc được sử dụng bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

3. DỊCH VỤ TƯƠNG TÁC

Chúng tôi có thể, bất kỳ lúc nào, cung cấp dịch vụ tương tác trên trang web của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • đánh giá nhà cho thuê;
 • các câu hỏi thường gặp;
 • các phòng chat;
 • blog.

Dịch vụ tương tác

Khi chúng tôi cung cấp bất kỳ dịch vụ tương tác, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin rõ ràng để bạn biết về loại dịch vụ được cung cấp, nếu nó được kiểm duyệt và hình thức kiểm duyệt được sử dụng, nếu có. Nếu bạn muốn khiếu nại về một bình luận được đăng trên trang web của chúng tôi hoặc bạn nghĩ rằng một bình luận đã được đăng là vi phạm chính sách sử dụng này xin vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách sử dụng nút " tố giác " trên trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi qua hello@student.com, chúng tôi sẽ xem xét sau đó. Xin lưu ý rằng tố giác bình luận không có nghĩa các bình luận bị tố giác sẽ được gỡ bỏ.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm giám sát hoặc kiểm tra bất kỳ dịch vụ tương tác mà chúng tôi cung cấp trên trang web của chúng tôi, và chúng tôi rõ ràng loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác bởi người dùng trong sự vi phạm các tiêu chuẩn nội dung , cho dù các dịch vụ được kiểm duyệt hay không.

Khi chúng tôi phải kiểm duyệt một dịch vụ tương tác, chúng tôi thường cung cấp một phương tiện liên lạc với người điều tiết, nếu một mối quan tâm hoặc khó khăn nào đó nảy sinh.

4. TIÊU CHUẨN NỘI DUNG

Các tiêu chuẩn nội dung này áp dụng cho bất kỳ và tất cả tài liệu mà bạn đóng góp vào trang web của chúng tôi ( " sự đóng góp " ) bao gồm các bài đánh giá và câu hỏi được gửi cho chúng tôi.

Các tiêu chuẩn và các yêu cầu sau đây được áp dụng cho việc sử dụng và đóng góp của bạn cho trang web của chúng tôi.

Đóng góp của bạn phải:

 • có thông tin chính xác (nơi thông tin nhận định về sự kiện, bằng chứng);
 • được cung cấp một cách chân thực (nơi thông tin cho biết về ý kiến); và
 • tuân thủ theo pháp luật được áp dụng tại bất cứ nước nào nơi mà thông tin được đăng lên

Sự đóng góp của bạn phải không:

 • chứa bất kỳ thông tin nói xấu về người khác hoặc khiêu dâm, kích động, hận thù hay xúc phạm;
 • tuyên truyền tài liệu khiêu dâm, bạo lực, phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, định hướng giới tính hay tuổi tác;
 • vi phạm bất kỳ bản quyền, quyền sở hữu cơ sở dữ liệu hoặc nhãn hiệu thương mại hoặc các quyền lợi khác của bất kỳ người nào;
 • có khả năng đánh lừa mọi người, kể cả sử dụng thông tin đóng góp của bạn để mạo danh bất kỳ người nào, hoặc xuyên tạc, giả danh hay mạo danh cộng tác với bất kỳ người nào;
 • được thực hiện khi vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý đối với bên thứ ba, chẳng hạn như vi phạm một hợp đồng hoặc một sự tín nhiệm;
 • tuyên truyền bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, hoặc ủng hộ, thúc đẩy hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động phi pháp chẳng hạn như (bằng cách ví dụ) vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng máy tính;
 • đe dọa, lạm dụng hoặc xâm nhập sự riêng tư của người khác, hoặc gây khó chịu, bất tiện hoặc gây lo lắng không cần thiết hoặc có khả năng quấy rối, làm khó chịu, xấu hổ, xúc phạm hoặc làm phiền người khác; hoặc
 • tạo ấn tượng rằng thông tin là bắt nguồn từ chúng tôi, nhưng thật sự lại không đúng như vậy.

5. TẠM DỪNG VIỆC SỬ DỤNG VÀ KẾT THÚC

Chúng tôi sẽ tự quyết định, theo lý do chính đáng của chúng tôi, cho dù có hay không việc vi phạm chính sách sử dụng thông qua sử dụng trang web của chúng tôi. Khi một hành vi vi phạm chính sách này xảy ra, chúng tôi có thể có hành động tương ứng nếu chúng tôi cho là thích hợp.

Việc không tuân thủ chính sách sử dụng này cấu thành một hành vi vi phạm nghiêm trọng các điều khoản sử dụng khi mà bạn được phép sử dụng trang web của chúng tôi, và có thể dẫn đến việc chúng tôi sẽ tiến hành tất cả hoặc bất kỳ các hình thức xử lý sau đây:

 • gởi một cảnh báo đến bạn;
 • thu hồi ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn quyền của bạn để sử dụng trang web của chúng tôi;
 • loại bỏ ngay lập tức, tạm thời hay vĩnh viễn bất kỳ thông tin hay tư liệu được bạn tải lên trên trang web của chúng tôi;
 • tiến hành các biện pháp truy tố đối với bạn để bồi hoàn toàn bộ chi phí dựa theo chính sách bồi thường (bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phí hành chính và pháp lý) do các hành vi vi phạm;
 • có biện pháp pháp lý đối với bạn; và/hoặc
 • cung cấp thông tin đó cho các cơ quan thực thi pháp luật khi chúng tôi cảm thấy cần thiết với lý do chính đáng.

Đối với người dùng, các phản hồi được mô tả trong chính sách này không phải là một danh sách đầy đủ, và chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà chúng tôi cho là hợp lý.

6. THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG

Chúng tôi có thể chỉnh sửa chính sách sử dụng bất kỳ lúc nào bằng cách sửa đổi trang này. Chúng tôi sẽ sử dụng phương tiện thích hợp, chẳng hạn như gởi các thông báo có liên quan trên trang web của chúng tôi, để thông báo cho bạn về những sửa đổi như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu bạn kiểm tra trang này thường xuyên để có thông tin về bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi đã thực hiện, do bạn sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện một cách bắt buộc vào thời điểm mà bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi, bạn phải dừng sử dụng trang web. Một số quy định trong chính sách sử dụng này cũng có thể được thay thế bởi quy định hoặc thông báo đăng ở nơi khác trên trang web của chúng tôi.

Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 17 tháng 3 năm 2000.


Loading…
Bấm để xem thêm ...