Thông tin nội bộ

Kính gửi : Mr Thắng,  CTHĐQT Công ty TNHH Leader New Technology 

Kế hoạch công việc setup công ty 

 1. Setup văn phòng  (Kết thúc bước này sẽ có : văn phòng, thủc tục pháp lý, người điều hành)
  1. Thuê văn phòng : 7 triệu / năm (văn phòng ảo)
  2. Chi phí thủ tục hồ sơ công ty ban đầu : 3 triệu (Không bao gồm thuế môn bài)
  3.  Chi phí tuyển dụng:  (phụ thuộc tình hình thực tế )  : khoản 20 triệu / 3 tháng
   1. Các kênh tuyển dụng
   2. Giới thiệu
  4.  
 2. Setup nhân sự ( Phối hợp với điều hành thực hiện)
  1. Tuyển dụng Team CTV : 50 người  : CTV không lương , Lương theo ngành nghề dự án (Điều hoà, thang máy, điện lạnh) => lên chính sách công ty !!!  Phí tuyển dụng dự kiến : 100 triệu
  2. Đào tạo CTV: 50 triệu / 50 CTV trong 01 tháng (Hoạt động, báo cáo công việc trên hệ thống làm việc online 4.0  - https://www.clb4u.com  ,  dịch vụ được hỗ trợ sử dụng trong 24 tháng  )
 3. Vận hành: Tuỳ tình hình thực tế theo dự án
  1. Vốn điều hành 50 triệu  (lưu tài khoản côngty)
  2. Lương điều hành: 20 triệu/ tháng  (Hỗ trợ 03 tháng)
  3. Các chi phí khác:  10 triệu

 

Tổng chi phí ban đầu dự kiến: 300 triệu / 3 tháng   - Sau khi xong giai đoạn 1 sẽ lên phương án chi tiết cho giai đoạn tiếp theo.
 

Thời gian giai đoạn setup khoảng 03 tháng, Sau đó công ty sẽ đi vào hoạt động và khai thác hiệu quả.

Trân trọng