Cung cấp lắp đặt thang máy thuỷ lực (Hydraulic)

Chuyên Cung Cấp Các Sản Phẩm Và Dịch Vụ Sau :

• Thiết kế, lắp đặt các hệ thống thang máy
• Cung cấp lắp đặt thang cuốn (Escalators)
• Cung cấp lắp đặt thang máy tải khách (Passenger Elevators)
• Cung cấp lắp đặt thang máy cho bệnh viện (Hospital Elevator)
• Cung cấp lắp đặt thang máy Lồng Kính (Panoramic Elevator)
• Cung cấp lắp đặt thang máy tải Xe Hơi (Car Elevator)
• Cung cấp lắp đặt thang máy tải hàng cho nhà xưởng (Freight Elevator)
• Cung cấp lắp đặt thang máy tải thực phẩm cho nhà hàng, khách sạn (Food Elevator)
• Cung cấp lắp đặt thang máy gia đình (Home lift)
• Cung cấp các Phụ kiện thang máy (Eccessories)
• Cung cấp lắp đặt các thiết bị nâng, băng truyền tải (lifting equipment, conveyor)
• Cung cấp lắp đặt thang máy thuỷ lực (Hydraulic)
...
• Thiết kế, lắp đặt các hệ thống thang máy
• Cung cấp lắp đặt thang cuốn (Escalators)
• Cung cấp lắp đặt thang máy tải khách (Passenger Elevators)
• Cung cấp lắp đặt thang máy cho bệnh viện (Hospital Elevator)
• Cung cấp lắp đặt thang máy Lồng Kính (Panoramic Elevator)
• Cung cấp lắp đặt thang máy tải Xe Hơi (Car Elevator)
• Cung cấp lắp đặt thang máy tải hàng cho nhà xưởng (Freight Elevator)
• Cung cấp lắp đặt thang máy tải thực phẩm cho nhà hàng, khách sạn (Food Elevator)
• Cung cấp lắp đặt thang máy gia đình (Home lift)
• Cung cấp các Phụ kiện thang máy (Eccessories)
• Cung cấp lắp đặt các thiết bị nâng, băng truyền tải (lifting equipment, conveyor)
• Cung cấp lắp đặt thang máy thuỷ lực (Hydraulic)
Mã sản phẩm: 0000000007566

LIÊN HỆ

Có thể bạn quan tâm

Giỏ hàng thành công