Hệ thống CLB4U là một hệ thống SaaS (Software as a service) cung cấp các dịch vụ quản lý sau:  

 1. Xây dựng cổng website doanh nghiệp
  • Chủ động quản lý thay đổi nội dung trên website thường xuyên.
  • Xây dựng website với ngân sách hợp lý.
  • Dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác.   
 2. Quản lý hoạt động bán hàng của đơn vị
  • Theo thông tin đơn hàng. 
  • Theo dõi tình trạng đơn hàng, tráng thái thanh toán ...
  • Quản lý thông tin khách hàng.       
 3. Quản lý công việc.  
  • Quản lý công việc nhân viên
  • Giao việc từ xa, theo dõi trạng thái công việc
  • Lượng hoá giá trị công việc được giao
  • Theo dõi KPI từng nhân viên
 4. Quản lý thông tin dự án.
  • Quản lý thông tin về dự án 
  • Quản lý công việc liên quan dự án 
  • Quản lý chi phí liên quan dự án 
 5. Quản lý kho
  • Quản lý xuất, nhập, tồn 
  • Kiểm kê hàng hoá  
 6. Quản lý hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu
 7. Quản lý kênh trao đổi tương tác nội bộ.
 8. Quản lý tài chính, thu - chi   
 9. ...   

 

Link: https://www.clb4u.com
User: demo  
Password: demo   

 

Công cụ xây dựng cổng website doanh nghiệp

Một số trang của khách hàng đã setup 

Website 01
Website 02
Website 03
Website 04

 

Quản lý bán hàng

Quản lý thông tin bán hàng, theo dõi tình trạng đơn hàng ...

Quản lý công việc

Quản lý công việc
Quản lý công việc

Quản lý tài liệu

Quản lý tài liệu

 

Quản lý dự án

Quản lý dự án 02

 

Quản lý dự án 02

 

Và một số hình ảnh màn hình thực tế khác 

Quản lý thông tin sản phẩm dịch vụ
Màn hình quản lý thông tin sản phẩm dịch vụ

 

Báo cáo nhập / xuất / bán
Báo cáo nhập / xuất / bán 
Tỷ lệ doanh thu các sản phẩm
Tỷ lệ doanh thu các sản phẩm
Báo cáo bán hàng theo ngày trong tuần
Báo cáo bán hàng theo ngày trong tuần
Báo cáo bán hàng theo tháng trong năm
Báo cáo bán hàng theo tháng trong năm

 

Báo cáo doanh thu luỹ kế
Báo cáo doanh thu luỹ kế 

 

 

 

Đăng ký dùng thử tại : https://www.clb4u.com/

 

 

Các gói dịch vụ

STT Tính năng trên CLB4U Basic Pro Premium Diamond
Chức năng quản trị 
01 Quản lý công việc và giao việc từ xa
02 Xem lịch làm việc theo tháng/ tuẩn/ngày
03 Quản lý chi phí theo công việc
04 Kết xuất bảng lương
05 Quản lý thông tin khách hàng
06 Quản lý quá trình chăm sóc khách hàng
07 Số hoá bản đồ khách hàng
Chức năng bán hàng 
01 Quản lý danh mục sản phẩm & dịch vụ 
02 Quản lý đơn hàng 
03 Xử lý đơn hàng - thay đổi trạng thái đơn hàng
04 Quản lý nhập/xuất kho 
05 Quản lý tài chính 
06 Chức năng kiểm kê kho
07 Cân đối số liệu tồn kho
Các chức năng khác 
01 Quản lý dự án 
02 Quản lý thông tin liên hệ
03 Phân tích báo cáo 
04 Báo cáo chi tiết   Không
Cổng website doanh nghiệp
01 Cấu hình cổng website riêng
02 Thông tin giới thiệu doanh nghiệp
03 Thông tin sản phẩm & dịch vụ
04 Chức năng bán hàng online
05 Landing page
06 Form thu thập thông tin khách hàng
07 Kênh tin tức
08 Thông tin tuyển dụng
09 Cấu hình tên miền riêng  Không Không
Hệ thống 
01 Quản lý người dùng 03 người dùng 10 người dùng 50 người dùng Liên hệ
02 Phân quyền người dùng
03 Định nghĩa trạng thái công việc
04 Cấu hình thông tin doanh nghiệp  
05 Tích hợp thông báo trên Telegram
06 Support 24/7
07 Lưu trữ dữ liệu định kỳ
Ngân sách
01 Thời gian sử dụng tối thiểu   06 tháng 03 tháng Liên hệ
02 Chi phí Miễn phí Liên hệ  Liên hệ Liên hệ

 

Kích hoạt tài khoản doanh nghiệp

Sau khi đã đăng ký tài khoản cá nhân, và muốn kích hoạt tài khoản doanh nghiệp để sử dụng các chức năng quản trị về doanh nghiệp, người dùng cần phải có mã số invite code. Ngươi dùng có thể liên hệ các đối tác hoặc chat với bộ phận support của CLB4U để nhận mã số để kích hoạt.

Trong trường hợp cần thử nghiệm ngay có thể sử dụng mã "CLB4U-TRIAL.2020", mã  này tương đương với mã kích hoạt cho gói Basic với  tính năng liệt kê bên dưới.

 

 

 

CLB4U
Trân trọng