Chức năng mới


Quản lý sản phẩm và kiểm soát thông tin truy cập.[]
Phân biệt phần mềm SaaS và On-premise[]
Quản lý chi tiết thông tin đơn hàng  []
Theo dõi chu kỳ mua hàng của khách hàng[]
NỖI ĐAU KHI TRIỂN KHAI QUY TRÌNH []
Hệ thống số hoá quản lý hoạt động doanh nghiệp[]
Quản lý kênh chat online riêng với các đối tác. []
Quản lý được tỷ lệ giữa doanh thu thực và doanh số bán hàng của doanh nghiệp[]
Cho phép tổ chức đấu giá sản phẩm []
Theo dõi dòng tiền thu từ khách hàng về.[]
Tự động tính khoảng cách giao hàng[]
 Tích hợp thanh toán online[]
Bổ sung chức năng thảo luận  []
Bổ sung trạng thái []
Quản lý tài liệu[]
Quản lý POS - quản lý chuỗi quán cafe[]
Báo giá online []
Tạo đơn hàng nhanh & in bill nhanh[]
Tích hợp chatbot tự động tương tác với Telegram []
Theo dõi số liệu thu / chi hàng tháng []