TỔ CHỨC NGÀY HỘI CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP THƯỜNG XUYÊN VÀ LIÊN TỤC

.box_local_items { box shadow rgba(0, 0, 0, 0.25) 0px 25px 50px 36px; } .box_local_telegram img { max width 200px !important;; } .local_percent { font size 68px; font weight 500; padding 45px 15px; border radius 50%; display block; width 160px; height 160px; margin 15px auto; color white; text shadow 1px 1px 2px black, 0 0 25px blue, 0 0 5px darkblue; } .local_percent { box shadow 0px 5px 10px 0px rgba(0, 0, 0, 0.5);; transition color .3s ease in out, box shadow .3s ease in out; } .local_percent hover { box shadow inset 500px 0 0 0 darksalmon ; color white; } .home_flash li { ...

#ngayhoichuyendoiso   #ngayhoi  

Những kiến trúc sư tài hoa kiến tạo nên các biểu tượng toàn cầu

Dấu ấn của những kiến trúc sư tài hoa chính là những kiệt tác kiến trúc. Nếu không có Renzo Piano, Frank Gehry hay Cesar Pelli, thế giới sẽ thiếu những công trình khiến thay đổi vị thế của một thành phố, hay một đất nước. IM Pei “cha đẻ” của kim tự tháp bảo tàng Louvre Thọ 102 tuổi, IM Pei (1917 2019) ghi dấu ấn bởi các tòa nhà đô thị lớn với thiết kế trang nhã và các phức hợp như Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia ở Washington (Mỹ) hay Bảo tàng Nghệ thuật Hồi Giáo ở Doha (Qatar). Khi ông đạt giải thưởng Pritzker năm 1983, hội đồng giám khảo của giải thưởng đã nhận xét về ông “Ông đã để lạ ...

Loading…Bấm để xem thêm ...