In từ Chrome

In từ trình duyệt Chrome

Bạn có thể in từ Chrome bằng máy tính hoặc thiết bị di động của mình. Với Google Cloud Print, bạn có thể làm máy in khả dụng cho bạn và bất cứ ai mà bạn chọn. Thiết lập Google Cloud Print  Nếu máy in của bạn không cho biết đó là tính năng Cloud ready, hãy làm theo các bước bên dưới. Bật máy in của bạn. Trên máy tính Windows hoặc máy Mac, mở Chrome. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm   ...

Print   Cloud Print   In từ Chrome  

Loading…Read more ...

Thể loại
Thông tin

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Chính sách
  • Hướng dẫn kích hoạt
  • Bảng giá
  • Blog & News