Máy Chủ Doanh Nghiệp

Tư vấn giải pháp CNTT

Chúng tôi cung cấp đội ngũ chuyên gia tư vấn phù hợp với đặc thù của từng loại công việc của khách hàng. Đội ngũ tư vấn của chúng t&oci ...

Tòa nhà SBI, Khu phần mềm Quang Trung, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Chi tiết

CLOUD DATA CENTER OPERATION CHO DOANH NGHIỆP

GIẢI PHÁP SETUP HỆ THỐNG CLOUD DATA CENTER CHO CÔNG VIỆC VẬN HÀNH

125 HOA

Chi tiết
VIEWSONIC IFP5550 2

MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC CẢM ỨNG THÔNG MINH  55 INCHES    

quan 12

Chi tiết
CLOUD DATA CENTER STORAGE CHO DOANH NGHIỆP

GIẢI PHÁP SETUP CLOUD DATA CENTER LƯU TRỮ VÀ BACKUP DỮ LIỆU

125 HOA

Chi tiết
CLOUD DATA CENTER DEDICATED CHO DOANH NGHIỆP

GIẢI PHÁP SETUP CLOUD DATA CENTER CHO CÔNG VIỆC CHUYÊN DỤNG

125 HOA

Chi tiết
SafetyCloud VDI E12

MÁY TÍNH ONCLOUD DOANH NGHIỆP VDI E12

125 hoa hung

Chi tiết
SafetyCloud VDI E11

MÁY TÍNH ONCLOUD DOANH NGHIỆP VDI E11

125 hoa hung

Chi tiết
SafetyCloud VDI E10

MÁY TÍNH ONCLOUD DOANH NGHIỆP VDI E10

125 hoa hung

Chi tiết
SafetyCloud VDI E04

MÁY TÍNH ONCLOUD DOANH NGHIỆP VDI E04

125 hoa hung

Chi tiết
SafetyCloud VDI E07

MÁY TÍNH ONCLOUD DOANH NGHIỆP VDI E07

125 hoa hung

Chi tiết
SafetyCloud VDI E08

MÁY TÍNH ONCLOUD DOANH NGHIỆP VDI E08

125 hoa hung

Chi tiết
SafetyCloud VDI E09

MÁY TÍNH ONCLOUD DOANH NGHIỆP VDI E09

125 hoa hung

Chi tiết
SafetyCloud VDI E06

MÁY TÍNH ONCLOUD DOANH NGHIỆP VDI E06

125 hoa hung

Chi tiết
SafetyCloud VDI E05

MÁY TÍNH ONCLOUD DOANH NGHIỆP VDI E05

125 hoa hung

Chi tiết
Thể loại
Thông tin

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Chính sách
  • Hướng dẫn kích hoạt
  • Bảng giá
  • Blog & News